Decret liquidació 2017


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/pressuposts-i-liquidacions-2017/decret-liquidacio-2017