Agents mediambientals

El cos d'agents mediambientals de l'Ajuntament de Llucmajor està format en l'actualitat per cinc membres, que, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Món Rural, del qual depenen, duen a terme entre altres les tasques de:

  • Vigilància rural, control d'animals a lloure i animals assilvestrats, i control i vigilància del compliment de la normativa de cans perillosos.
  • Revisió de camins rurals (esllavissades, esmotxadura, terraplenament, etc.).
  • Tramitació i autorització de tala d'arbres en zona urbana per part dels particulars, a l'efecte del que disposa la Llei 10/1990, de disciplina urbanística. S'ha de presentar la sol·licitud a l'Ajuntament, amb l'informe previ d'assenyalament de l'arbre i fotos.
  • Control i vigilància de torrents per a la prevenció de fenòmens meteorològics adversos.
  • Vigilància de l'ús descontrolat dels contenidors i punts verds i de l'abocament il·legal de runes a zones verdes.
  • Servei de canera, recollida d'animals (cans, moixos, etc.).
  • Lectura del microxip de cans.
  • Coordinació de la recollida de l'animal abandonat, amb localització del propietari mitjançant consulta del RIACIB o el Col·legi de Veterinaris.
  • Serveis puntuals de localització de persones perdudes.

Source URL: http://www.llucmajor.org/agents-mediambientals