Les fires de Llucmajor. Estampes de la seva història i folklore


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/les-fires-de-llucmajor-estampes-de-la-seva-historia-i-folklore