Arrendament d'un local per esser destinat a diposit de vehicles abandonats a la via pública i dipòsit municipal

Nombre d'expedient
026/2014
Data publicació
16-Desembre-2014
Tipus de procediment
Tipus de contracte
Documents adjunts

Source URL: http://www.llucmajor.org/contractes/arrendament-dun-local-esser-destinat-diposit-de-vehicles-abandonats-la-publica-i-diposit