Reglament regulador de la celebració de matrimonis civils

BOIB Núm. 39 de 1 d'abril de 2017

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/altres/reglament-regulador-de-la-celebracio-de-matrimonis-civils