3.1 Modificació Ordenança reguladora de la tinença de cans

BOIB n. 157 de 15/12/2016

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/medi-ambient/31-modificacio-ordenanca-reguladora-de-la-tinenca-de-cans