Període mitjà de pagament a proveïdors 2016 2N TRIMESTRE


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/periode-mitja-de-pagament-proveidors/periode-mitja-de-pagament-proveidors-2016-1