P-11 Ordenança fiscal reguladora preu públic of. turisme "merchandising"

BOIB n. 93 de 23/74/16

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-11-ordenanca-fiscal-reguladora-preu-public-turisme-merchandising