P-07 Prestació del servei "d'escoles d'estiu" del terme municipal de Llucmajor

BOIB n. 12 de 24-01-2013

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-07-prestacio-del-servei-descoles-destiu-del-terme-municipal-de