P-02 Prestació del servei de teleasistència domiciliària

BOIB nº 129: 18-09-2021


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-02-prestacio-del-servei-de-teleasistencia-domiciliaria