8 Reglament de creació de la Junta Local de Protecció Civil de Llucmajor

BOIB núm. 104 de 27/07/04

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/interior/8-reglament-de-creacio-de-la-junta-local-de-proteccio-civil-de