Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials

Ordenança fiscal d'ordenació de les contribucions especials per a l'execució de les obres d'instal·lació de xarxes de sanejament i construcció d'estació depuradora d'aigües a Cala Pi, Vallgornera i Es Pas BOIB núm. 76 de 27/05/06

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/hisenda-economia-i-gestio-financera/ordenanca-fiscal-dordenacio-de-2