Ordenança per la qual es regula l'exercici de determinades modalitats de venda

BOIB núm. 106 de 23/07/09

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/comerc/ordenanca-la-qual-es-regula-lexercici-de-determinades-modalitats-de-venda