07-26 Ordre del dia


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/ordre-del-dia-plens-2017/07-26-ordre-del-dia