06-28 Ordre del dia


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/ordre-del-dia-plens-2017/06-28-ordre-del-dia