06-21 Ordre del dia extraordinari


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/ordre-del-dia-plens-2017/06-21-ordre-del-dia-extraordinari