Període mitjà de pagament a proveïdors 2017 2T TRIMESTRE


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/periode-mitja-de-pagament-proveidors/periode-mitja-de-pagament-proveidors-2017-0