1.0 Ordenança reg. de la neteja viària, la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans

BOIB n. 76 de 19/05/05

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/medi-ambient/10-ordenanca-reg-de-la-neteja-viaria-la-recollida-i-el-tractament