Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials

Modificació Art. 14 de l'Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials per a l'execució d'obres d'instal·lació de xarxes, d'aigües residuals i xarxa d'abastiment d'aigua i escomeses de sanejament de S'Estanyol BOIB núm. 13 de 25/01/07

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/hisenda-economia-i-gestio-financera/ordenanca-fiscal-dordenacio-de-1