Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials

Ordenanza fiscal d'ordenació de les contribucions especials per a l'execució de les obres d'instal·lació de xarxes, d'aigües residuals i xarxa de proveïment d'aigua i connexió de servei de sanejament de S'Estanyol BOIB núm. 53 de 11/04/06

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/hisenda-economia-i-gestio-financera/ordenanca-fiscal-dordenacio-de-0