Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials

Modificació Art. 14 de l'Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials per a l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes de sanejament i construcció d'estació depuradora d'aigües a Cala Pi, Vallgornera, Es Pas BOIB núm. 12 de 23/01/07

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/hisenda-economia-i-gestio-financera/ordenanca-fiscal-dordenacio-de-contribucions