2 Ordenança mun. reg. de la instal·lació i el funcionament de les infraestructures radioelèctriques

BOIB núm. 165 de 25/11/08

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/urbanisme/2-ordenanca-mun-reg-de-la-installacio-i-el-funcionament-de-les