10-25 Ordre del dia


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/ordre-del-dia-plens-2017/10-25-ordre-del-dia