P-08 Preu públic per la prestació del servei de la residència d'ancians

BOIB n. 88 de 28-06-2014

Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/preus-publics/p-08-preu-public-la-prestacio-del-servei-de-la-residencia-dancians