Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Fills Il·lustres de Llucmajor

1_424_1

  Damià Isern Marcó (1852-1914)

  Escriptor i periodista. Proclamat fill il·lustre el 20 d’agost de 1899.

1_364_1

  Maria Antònia Salvà i Ripoll (1869-1958)

  Poetessa. Proclamada filla il·lustre el 8 d’agost de 1918.

1_432_1

  Miquel Tomàs de Taixequet i Fluixà (1528-1578)

  Bisbe de Lleida i canonista de Trento. Proclamat fill il·lustre el 1946.

1_431_1

  Mateu Jaume i Garau (1811-1886)

  Bisbe de Mallorca. Proclamat fill il·lustre el 4 de novembre de 1956.

aripoll

  Fra Antoni Ripoll Salvà (1844-1916)

  Fundador/reinstaurador del Tercer Orde Regular de Sant Francesc a Espanya. Proclamat fill il·lustre el 9 de       setembre de 1959.

0_1748_1

  Antoni Mut Tomàs de Cugulutx

  Batle reial i ferm defensor dels drets de la vila. Proclamat fill il·lustre el 18 d’octubre de 1959.

1_433_1

  Pere Roig Noguera (1615-1683)

  Bisbe de Pamplona. Potencià la construcció del Convent i el Claustre de Sant Bonaventura i en va ser el     protector. Proclamat fill il·lustre el 13 d’agost de 1961.

1_427_1

  Francesc Tomàs de Taixequet i Frígola (1504-1572)

  Bisbe d’Empúries. Proclamat fill il·lustre el 12 d’octubre de 1962.

1_426_1

  Antoni Puig Duran (1728–1773)

  Doctor en teologia per la Universitat Lul·liana de Mallorca i abat mitrat de la Col·legiata d’Olivares de Granada.    Proclamat fill il·lustre l’11 d’agost de 1963.

1_425_1

  Antoni Garcias Vidal (1841–1907)

  Conegut popularment con l’Amo en Toni des Forn. Fou secretari de l’ajuntament, escriptor i propulsor de la     indústria i l’agricultura. Aficionat a l’arqueologia, fou el primer a catalogar els principals jaciments i elaborar una   carta arqueològica del terme. Proclamat fill il·lustre el 9 d’agost de 1964.

1_428_1

  Fra Jeroni Boscana (1775-1831)

  Missioner i etnòleg a Califòrnia. Proclamat fill il·lustre el 12 d’octubre 1966.

1_429_1

  Joan Caldés i Lizana (1921-2008)

  Director general del Banc d’Espanya. Proclamat fill il·lustre l’11 d’octubre 1970.

1_384_1

  Bartomeu Font Obrador (1932-2005)

  Historiador i cronista oficial de l’Ajuntament. Proclamat fill il·lustre el 25 de maig 1999.

tcatany

  Antoni Catany i Jaume (1942-2013)

  Fotògraf. Proclamat fill il·lustre el 30 de desembre 2015.