Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ordenança reguladora de la netetja viària, la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans