24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars