28 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Modificació Art. 14 de l'Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials per a l'execució