Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Servei per a l'evolució d'aplicacions informàtiques i la implantació d'una plataforma de tramitació electrònica integrada amb el sistema informàtic de l'Ajuntament de Llucmajor