Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Servei d'assistència tècnica per a l'avaluació, seguiment i elaboració de documentació de la concessió del servei de proveïment d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües del T.M. de Llucmajor