Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Gestió del servei públic de recollida, transport, tractament, descontaminació i tramitació de la baixa administrativa dels vehicles declarats residus sòlids urbans en el T.M. de Llucmajor