Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

1.1 Modificació de l'Ordenança mun. reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició