Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

P-08 Preu públic per la prestació del servei de la residència d'ancians