Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

P-05 Prestació del servei de les escoles d'educació infantil