Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Període mitjà de pagament a proveïdors