Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

5 Modificació del reglament municipal del servei de subministrament d’aigua potable de Llucmajor