Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

4.1 Modificació reglament municipal del servei de subministrament d’aigua potable de Llucmajor