Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

1.0 Ordenança reg. de la neteja viària, la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans