Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ordenança fiscal d'ordenació de contribucions especials