Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ordenança per la qual es regula l'exercici de determinades modalitats de venda