Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Artesania de "Floreres"

Feina de Marisc

La tradició de les floreres es conserva en dues localitats de Mallorca: Búger i Llucmajor.

El tipus de tècnica utilitzada és bàsicament la mateixa. Amb copinyes, caragols o altres mol·luscs es confeccionen les flors amb distintes mides, colors i disposicions. Aquestes es van agrupant al voltant d'un eix metàl·lic central i formen un ram que omple tota la campana de vidre cilíndrica.

La funció és exclusivament decorativa i la seva ubicació en el mobiliari és molt concreta: damunt caixes i canteranos.

Amb aquesta tècnica artesanal s'elaboren diversos objectes decoratius:

Floreres o campanes: Element decoratiu consistent en un peu de fusta sobre el qual hi havia una composició floral, cobert amb una cúpula de vidre. Les flors, fetes de copinyes o bé de seda, a vegades es muntaven dins un gerro, i altres directament sobre el peu de fusta. També, hi havia floreres que combinaven flors de seda i fruites de cera, destinades a guarnir sobretot mobles de manjador.

Escaparates o vitrines: Reben aquest nom unes peces rectangulars de fusta amb tres cares, les dues laterals i la frontal tancades amb vidre, mentre que en la posterior i sobretot en la superior hi ha motius ornamentals pintats. Tenen figures de fang o de fusta. El carácter narratiu i religiós és el més característic. Les escaparates o vitrines normalment solen guardar un Betlem, però també de vegades, són escenes religioses amb figures o estàtues de sants. La feina de marisc es limita a l'ornamentació per garlandes de flors i la confecció dels fons i part superior.

Habitualment, aquesta tècnica artesanal fou desenvolupada per dones. A Llucmajor, aquesta tradició s'ha conservat gràcies a la tasca de Francina Antich, Samana, Maria Catany, Peixet, Maria Carrasqueta, Sebastiana Coll Sastre, coneguda popularment com Na Sebastiana sense braços, que van ensenyar aquesta tècnica a la majoria de dones que actualment la mantenen viva.

Avui en dia, les floreres són elements decoratius molt valorats.