ACORDS CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DIA 25 DE FEBRER DE 2016

 • S’aprova el nomenament com a vicepresidenta del Consell Escolar Municipal a la Sra. Maria Barceló Calviño, regidora d’Educació.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DIA 21 DE MARÇ DE 2016

 • Elecció dels membres de la comissió permanent del Consell Escolar Municipal.
 • Proposar a la Conselleria una extensió de l’escola oficial d’idiomes a l’IES ARENAL

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DIA 1 DE JUNY DE 2016

 • Proposta de fer coincidir les festes no lectives a les escoles del municipi, o al menys als nuclis de població.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DIA 6 DE SETEMBRE DE 2016

 • Es proposa, que es dugui als Claustres dels centres educatius del municipi agafar dia 27 de febrer de 2017 com a festa no lectiva.

ACORDS CEM DE DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016

Per tal de poder donar un bon servei i poder atendre el nombre màxim de peticions per les festes de Sant Antoni i final de curs, s'acorda prioritzar els actes dels centres escolars en un període de dates:

ESCOLETES

 • Per SANT ANTONI, les demandes s'han de fer abans de final de desembre i s'ha d'utilitzar la instància a posta que hi ha a la web de l'Ajuntament.
 • FINAL DE CURS: Es prioritza la demanda de material per part de les escoletes el primer i segon cap de setmana de juny: dies 2, 3, 4 - 9, 10 i 11.

ESCOLES I INSTITUTS

 • SANT ANTONI: Els centres que vulguin fer els foguerons els matins tendran prioritat els dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de gener. Els centres que ho vulguin fer el vespre, tendran preferència a partir del 26 de gener.
 • FINAL DE CURS: Es prioritza la demanda de material per part dels centres educatius del 17 al 23 de juny.

ACORDS CEM DE DIA 2 DE MARÇ DE 2017

 • S'acorda proposar a Conselleria la divisió del municipi en dues zones d'escolarització i que pugui entrar en vigor el proper curs escolar.
 • La proposta contempla fer dues zones: la zona A, que inclouria Llucmajor poble, s'Estanyol i Cala Pi amb els centres CC Ntra Sra de Gràcia, CC St Bonaventura, CEI Sagrats Cors, CEIP Rei Jaume II i CEIP sa Marina de LLucmajor i la zona B, que inclouria la resta de costa amb el centres CC St Vicenç de Paül, CEIP Badies, CEIP Urbanitzacions de Llucmajor, CEIP s'Algar i CEIP Son Verí.
 • Els alumnes que viuen al camp es repartirien entre les dues zones en funció de la distància i la facilitat d'accés als diferents centres educatius.

ACORDS CEM DE DIA 14 DE JUNY DE 2017

 • Proposta d'acord del dia 5 de març com a dia de lliure elecció de centre pel curs 2017-2018

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web