Nou servei de neteja de carrers per a la zona de Les Palmeres a Tolleric
Signat un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a millorar el servei de recollida selectiva mentre s’adjudica el nou servei
L'Ajuntament de Llucmajor ha contractat un nou servei de neteja de carrers, que ha de dur a terme la neteja de les urbanitzacions des de Les Palmeres a Tolleric. Concretament, el servei consta de dos camions i de 4 operaris que faran les tasques a aquesta zona del terme municipal.

El regidor de Manteniment, Bernadí Vives, explica que "a Llucmajor, s'Arenal i la resta d'urbanitzacions tenim cobert el servei de neteja de carrers però a la zona que va des de Les Palmeres fins a Tolleric ens mancava un reforç i hem fet aquest contracte de dos camions i quatre operaris".

Aquest nou servei de neteja s'ha fet mitjançant un contracte d'un any prorrogable i té un cost de 140.000 euros.

Per altra banda i pel que fa al servei de recollida selectiva al municipi, Vives reconeix l'existència d'un problema amb la retirada d'envasos, vidre i paper i cartó que s'acumulen defora dels contenidors. "Tenim un problema des de principis d'estiu que començà a causa d'un problema de personal de l'empresa que ens fa aquest servei i a hores d'ara encara el patim però posam fil a l'agullat i evidentment demanam disculpes per aquesta situació als ciutadans que fan l'esforç de reciclar", explica el regidor.

En aquest sentit, Vives informa que l'Ajuntament de Llucmajor i el de Palma han signat un conveni segons el qual l'Ajuntament palmesà cedeix un camió per a dur a terme el buidatge dels contenidors de selectiva. El regidor explica que "reforçarem el servei amb aquest camió per tal de solucionar aquest problema d'acumulació de selectiva defora dels contenidors mentre esperam que en les setmanes vinents entri en funcionament el nou servei de recollida selectiva que s'ha d'adjudicar aviat".

Cal recordar que l'Ajuntament de Llucmajor va treure a concurs el servei de recollida selectiva del terme municipal per un total de 145.000 euros i per un període de 8 mesos.

Aquest nou contacte inclou clàusules de control sobre l'empresa adjudicatària i sancions per incompliment que poden anar dels 300 als 30.000 euros segons siguin faltes lleus, greus o molt greus.

En el contracte, s'estipula que el contractista, a banda de buidar els contenidors de cartó, paper i vidre, també "haurà de recollir i netejar qualsevol residu objecte del servei dipositat fora dels contenidors de les àrees d'aportació o punts de recollida selectiva, i en el seu cas, dipositar els residus recollits dins dels contenidors selectius corresponents". Un cop realitzades les tasques de buidatge, haurà de "deixar els llocs completament nets".

En el plec també s'apunta que "en el cas que es detectin desbordaments el contractista haurà d'incrementar aquesta freqüència per tal d'evitar-los sense que això suposi un cost per l'Ajuntament". Així mateix, l'Ajuntament podrà, en casos puntuals i necessaris, demanar un servei urgent per un desbordament puntual".

Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web