L'IGME recomana instal·lar fosses sèptiques en lloc de clavegueram a Cala Pi, Vallgornera i es Pas
Davant el risc d’esfondrament si es fan obres i per ser una opció “més viable, sostenible i amb manco impacte sobre el medi”
L’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), organisme públic d’investigació adscrit al Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, recomana la instal·lació de fosses sèptiques homologades en els habitatges de la urbanització de Cala Pi, Vallgornera i es Pas a causa de “l’elevat risc d’esfondrament sobre la cavitat i altres zones de les urbanitzacions” que suposaria una obra de l’envergadura com és la construcció de la xarxa de clavegueram.

La instal·lació de fosses sèptiques a cada habitatge, és la solució que recomana l’IGME enfront de la construcció de la xarxa de clavegueram, una opció que en les conclusions de l’informe que ha elaborat aquest organisme públic, titlla de “molt poc viable”. “Hidrogeològicament, l’àrea de les urbanitzacions és de vulnerabilitat molt elevada i elevada respecte a la contaminació de les aigües subterrànies i el possible impacte que pot tenir a la cova, un fet que implica la necessitat d’implementar un sistema eficaç per al tractament o recollida d’aigües pluvials i fecals”, conclou l’informe.

La instal·lació de fosses sèptiques individuals de recollida de fecals homologades “a les edificacions antigues i modernes, és una opció viable, més sostenible i que genera manco impacte sobre el medi”.

Així mateix, l’IGME recomana que es clausurin totes les fosses sèptiques dels habitatges que connectin amb la cavitat, que ha detectat en el decurs de l’elaboració de l’informe i que en el seu lloc s’instal·lin sistemes nous i moderns per al tractament de fecals.
Depuradora
L’informe també desaconsella la construcció d’una depuradora tal com s’ha plantejat perquè “l’assaig de bombeig ha posat de manifest l’alta transmissivitat de l’aqüífer en la zona” i per tant “en cas de construir la depuradora i que aquesta aboqui aigües tractades sobre el terreny, podria modificar ràpidament la geoquímica de les aigües subterrànis, alterant en darrer terme l’aigua de la cova i el sistema ambiental associat”.

En aquest mateix sentit, apunta que “els torrents que travessen la zona de Cala Pi-Vallgornera “són tots perdedors, per la qual cosa l’abocament d’aigües residuals depurades en aquests jaços suposa un elevat risc que l’aigua s’infiltri a la cavitat” encara que “la depuració de l’aigua sigui molt elevada”.

Quant a la construcció de conduccions fins a la depuradora a 4,2 km de distància o a la de s’Arenal ubicada a 17,6 km, l’IGME considera que són “solucions molt poc viables”, ja que per una banda existeix “risc de modificar els paràmetres geoquímics de l’aigua subterrània” i, en relació a la segona opció, apunta que “la distància entre els dos punts suposaria un impacte ambiental molt notable” a sa Marina de Llucmajor.

El regidor d’Urbanisme, Jaume Tomàs (MÉS) apunta que la propera passa que farà l’Ajuntament de Llucmajor serà elevar al ple de la Corporació municipal una modificació del planejament urbanístic demanant al Consell de Mallorca l’exempció de l’obligació de construir el clavegueram. Serà l’administració insular qui demani els pertinents informes a la Conselleria de Medi Ambient.

“La nostra intenció ha estat sempre dur a terme el clavegueram però davant l’informe de l’GME, no ens queda més remei que demanar l’exempció de fer-lo”, apunta Tomàs. Pel que fa a la solució de les fosses sèptiques, afegeix que “és una solució que garanteix els drets els propietaris i a l’hora soluciona el problema de les filtracions a la cavitat”.
Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web