L'Ajuntament de Llucmajor, pioner a la Part Forana en l'obertura del Portal del Personal
Per a la gestió i tràmits de les 446 persones que treballen per a l’administració
L’Ajuntament de Llucmajor ha estat el primer municipi de la Part Forana de Mallorca en obrir a la pàgina web municipal el denominat “Portal de Personal” un espai virtual que, com el seu nom indica, està destinat als empleats públics. Allà hi poden fer diferents gestions, consultar documents del seu interès particular o general com per exemple la relació de llocs de feina.

Aquest portal s’ha pogut obrir gràcies a l’impuls de la regidoria de Funció Pública de la qual n’és regidor Jaume Oliver (PSOE). Al capdavant del projecte hi han estat el cap del departament de Recursos Humans, Joan Miquel Escales i l’informàtic Tomeu Manresa. Per poder-ho dur a terme, el Govern de les Illes Balears, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Palma posaren a disposició de l’Ajuntament de Llucmajor el programari (software) sobre el qual s’ha consolidat i adaptat el Portal del Personal del municipi.

Aquest espai web té un apartat públic on actualment hi ha publicada la Relació de Llocs de Treball. “Aquest fet permet que cada modificació de la relació de llocs de feina de l’Ajuntament sigui immediata, és a dir, que està sempre actualitzada”, explica Joan Miquel Escales.

També hi ha una part privada on tots i cada un dels 446 empleats públics de l’Ajuntament de Llucmajor poden accedir amb un usuari i contrasenya particular. Allà poden consultar les seves nòmines amb l’avantatge que s’evita imprimir documents.

En el portal hi ha també un expedient personal amb els cursos realitzats, triennis i tota la informació addicional o mèrits que pugui tenir un empleat. Així mateix, també es pot gestionar qualsevol incidència entre els treballadors i l’administració, treure certificats de serveis prestats, permisos o, fins i tot, demanar les vacances, unes vacances que, per exemple, els caps també autoritzaran o denegaran a través d’aquesta plataforma. Tot plegat, suposa una millora pels empleats i també pels caps del departament perquè qualsevol gestió es podrà fer qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora. “Evitam moltes molèsties, tràmits de papers i entrebancs físics que les noves tecnologies ens permeten estalviar”, afegeix Escales.

Cal destacar que altres municipis com ara Inca ja han demanat informació i s’han interessat a implantar el model que ha adaptat el departament d’informàtica i el de Recursos Humans de l’Ajuntament de Llucmajor.

Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web