La nova licitació de la recollida selectiva preveu més control i sancions per incompliments
Surt per un període de 8 mesos i 145.000 euros
L’Ajuntament de Llucmajor ha tret a concurs el serservei de recollida selectiva del terme municipal per un total de 145.000 euros i per un període de 8 mesos.

 Aquest nou contarcte inclou clàusules de control sobre l’empresa adjudicatària i sancions per incompliment que poden anar dels 300 als 30.000 euros segons siguin faltes lleus, greus o molt greus.

En el contracte, s’estipula que el contractista, a banda de buidar els contenidors de cartró, parper i vidre, també “haurà de recollir i netejar qualsevol residu objecte del servei dipositat fora dels contenidors de les àrees d’aportació o punts de recollida selectiva, i en el seu cas, dipositar els residus recollits dins dels contenidors selectius corresponents”. Un cop realitzades les tasques de buidatge, haurà de “deixar els llocs completament nets”.

En el plec també s’apunta que “en el cas que es detectin desbordaments el contractista haurà d’incrementar aquesta freqüència per tal d’evitar-los sense que això suposi un cost per l’Ajuntament”. Així mateix, L’Ajuntament podrà, en casos puntuals i necessaris, demanar un servei urgent per un desbordament puntual”.

L’Ajuntament de Llucmajor durà a terme el control de l’empresa mitjançant un sistema informàtic costejat per la mateixa adjudicatària, mitjant el qual es registraran tots els buidats que es realitzin. Es disposarà d’un sistema de lectura de tags i per tant els contenidors haurà d’anar equipat amb un xip identificador. “Mensualment es realitzarà una certificació prèvia a la facturació, amb el nombre de buidats realitzats a cada contenidor, en cas que s’hagin realitzat menys buidades de les establertes en el present plec es restarà de la facturació de forma proporcional al doble del cost unitari d’aquesta buidada”, s’especifica.

Pel que fa a l’organització, el divendres de cada setmana el contractista haurà de presentar als STM (serveis tècnics municipals), o a qui es designi per part de l’Ajuntament, el pla de feina previst de la següent setmana indicant els contenidors i les freqüències de recollida de cada un, així com els dies que es realitzarà aquesta recollida.
NOU CONTRACTE INTEGRAL

El regidor de Manteniment, Bernadí Vives, explica que el contracte de selectiva només es fa de 8 mesos perquè “un dels principals problemes detectats pel que fa al servei de neteja i recollida de fems, és l'acumulació de contractes i d'empreses que realitzen diferent serveis relacionats. Per exemple, punts verds, neteja viaria, recollida de poda i voluminosos, recollida de les diferent fraccions de recollida selectiva, ara mateix ho duen empreses diferents i això crea molts de problemes perquè les competències i responsabilitats no estan ben delimitades. Per evitar-ho l'Ajuntament ha decidit agrupar tots aquests serveis d’aquesta àrea i altres de nous en un únic contracte, el qual tenim previst adjudicar en un termini aproximat de 8 mesos”.

Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web