Inscripcions per a la convocatòria de maig de 2017 de les proves de llengua catalana
Termini d’inscripció: Del 21 de març al 2 d’abril de 2017.
INSCRIPCIONS PER A LA CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2017 DE LES PROVES DE LLENGUA CATALANA

Organitzades per la Direcció General de Política Lingüística

Termini d’inscripció: Del 21 de març al 2 d’abril de 2017

Nivells: A2, B1, B2, C1, C2 i LA

Import de la taxa:

- 16,33€ per als certificats A2, B1 i B2
- 23,18€ per als certificats C1, C2 i LA (les persones que es vulguin inscriure a les proves de LA han d’acreditar tenir el C1 o equivalent)

Reducció:

1) Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import de la taxa d’inscripció:

- Les persones que acreditin estar en possessió del Carnet Jove Europeu.
-Les persones que estan en situació de desocupació.
-Les persones recluses en un centre penitenciari.
-Les persones que perceben una pensió pública.
-Les persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

2) Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les tarifes.

Per tenir aquesta bonificació cal acreditar la seva situació en el moment de la inscripció presentant l’original i la fotocòpia del document.
Pagament

El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant el model 046 de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

En el cas d’inscripcions presencials, el pagament s’ha de fer abans d’inscriure’s a les proves mitjançant una autoliquidació a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es).

S’ha de lliurar el justificant de pagament amb la resta de la documentació.

Inscripció telemàtica: dgpoling.caib.cat

Inscripció presencial:

Claustre de Sant Bonaventura (c/de Fra Joan Garau, 2,
tel. 971 66 97 58), de 9.00 a 14.00 h

Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos:12 d’abril de 2017, a partir de les 15.00 h

PROVES PER A LA CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2017

Proves escrites

Certificat A2: 27 de maig de 2017
Certificat B1: 20 de maig de 2017
Certificat B2: 27 de maig de 2017
Certificat C1: 20 de maig de 2017
Certificat C2: 27 de maig de 2017
Certificat LA: 27 de maig de 2017

Proves orals nivells A2, B1, B2, C1 i C2

9 de setembre de 2017


Més informació: www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2862035&coduo=2390443&lang=ca
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web