I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor
Tendran lloc els dies 10 i 11 de novembre de 2017, al Claustre de Sant Bonaventura.

Totes les persones interessades a participar en les Jornades han de fer arribar, abans del dia 15 de juliol de 2017, un resum de la comunicació d’un màxim de 200 paraules, a l’adreça electrònica claustre@llucmajor.org.
L’Ajuntament de Llucmajor convoca les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, amb l’objectiu de fomentar la investigació i la difusió de coneixements dintre dels diferents aspectes socials, culturals i científics del terme de Llucmajor. Per això, es fa una convidada a tots els investigadors i les persones interessades en aquests aspectes perquè hi participin, com a assistents o com a comunicants, ja que l’assistència és oberta i lliure per a tothom. La llengua de treball de les jornades serà el català.

Àmbits temàtics

Les jornades se centraran, entre d’altres, en els àmbits següents:

• art i patrimoni
• cultura popular i tradicional
• economia: agricultura, ramaderia, comerç, turisme, indústria...
• educació
• esport
• història
• llengua i literatura
• medi natural, paisatge i territori

Comitè científic

Celso Calviño Andreu
Maria Ginard Puigserver
Jaume Oliver Jaume
Baltasar Pons Thomàs
Climent Ramis Noguera
Miquel Sbert Garau
Sebastià Serra Busquets

Comitè assessor

Miquel Amorós Puig
Miquel Cardell Santandreu
Joan Clar Monserrat
Maties Garcias Salvà
Joan Monserrat Sastre
Pau Tomàs Ramis

Presentació de resums i programa

Totes les persones interessades a participar en les Jornades han de fer arribar, abans del dia 15 de juliol de 2017, un resum de la comunicació d’un màxim de 200 paraules, a l’adreça electrònica claustre@llucmajor.org.

El comitè científic seleccionarà les comunicacions orals i serà l’encarregat d’organitzar-ne la presentació. El temps dedicat a cada presentació no podrà ser superior a 15 minuts.

El comitè científic comunicarà als autors l’acceptació de la seva ponència abans del dia 30 de setembre de 2017. El programa de presentacions orals es farà públic abans del dia 31 d’octubre de 2017.

Logotip de les I Jornades d'Estudis Locals
Logotip de les I Jornades d'Estudis Locals
Inscripcions

La butlleta d’inscripció s’ha de presentar, abans del dia 31 d’octubre de 2017, a l’adreça electrònica claustre@llucmajor.org o a la Regidoria de Cultura (Claustre de Sant Bonaventura, c/ de Fra Joan Garau, 2, Llucmajor).

Comunicacions

Les comunicacions, en format digital, s’han d’enviar, abans del dia 31 d’octubre de 2017, a l’adreça electrònica claustre@llucmajor.org o a la Regidoria de Cultura (Claustre de Sant Bonaventura, c/ Fra Joan Garau, 2, Llucmajor).

Les comunicacions han de tenir un màxim de vint pàgines i estar escrites amb lletra Times New Roman 12. El títol ha d’anar en negreta i amb lletra Times New Roman 14.
Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web