II Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor
L’Ajuntament de Llucmajor convoca les II Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, amb l’objectiu de fomentar la investigació i la difusió de coneixements dintre dels diferents aspectes socials, culturals i científics del terme de Llucmajor. Per això, es fa una convidada a tots els investigadors i les persones interessades en aquests aspectes perquè hi participin, com a assitents o com a comunicants, ja que l’assistència és oberta i lliure per a tothom. La llengua de treball de les jornades serà el català.
COMITÈ ORGANITZADOR
Catalina Salvà Matas
Miquela Sacarès Taberner
Catalina Martorell Fullana
Maria Ginard Puigserver
Antoni Vidal Nicolau
Antoni Llompart Suau
Maria del Mar Vanrell
Margarita Rubí Ferrer
Antònia Paniza Fullana
Bernat Amengual
Lluís Segura
Victòria Burguera Puigserver
Sebastià Serra
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Totes les persones interessades a participar en les Jornades han de fer arribar, abans del 10 de setembre a les 12 h, un resum de la comunicació d’un màxim de 10 línies o 450 caràcters mitjançant el formulari d’inscripció que apareix en aquest document. El comitè organitzador seleccionarà les comunicacions orals i serà l’encarregat d’organitzar-ne la presentació. El temps dedicat a cada presentació no podrà ser superior a 15 minuts.
INSCRIPCIONS

Enpleau formularis dels enllaços d'abaix
Formulari per als ponents  https://podio.com/webforms/20638121/1415154
Formulari per als assistents  https://podio.com/webforms/20638186/1415157

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
L’Ajuntament de Llucmajor expedirà un certificat d’assistència.
Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web