Bases del concurs de disseny “Portada del programa de les Fires de Llucmajor”
Primer premi de 400 euros
VIII CONCURS DE DISSENY
“PORTADA DEL PROGRAMA DE LES FIRES DE LLUCMAJOR”

BASES

1. Objecte de la convocatòria

Seleccionar la imatge de la portada i de la campanya de comunicació i difusió del programa de les Fires de Llucmajor 2019.

2. Participants

Hi poden participar totes les persones interessades, majors de 18 anys i residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, llevat dels membres del jurat o familiars en primer grau.

3. Requisits

Cada concursant pot presentar un màxim de tres obres que responguin a les característiques següents:
Que siguin originals i inèdites.
De tècnica o estil lliures (pintura, fotografia, dibuix).
Hi ha de constar el text:
FIRES DE LLUCMAJOR
473a edició (1546-2019)
L’autor de l’obra guanyadora hi haurà de realitzar les inclusions i les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió (lema, dates de celebració i escut de l’Ajuntament).

4. Presentació de les propostes

Les obres s’han de presentar en suport digital (CD o USB no retornables), mida DIN A3, amb una resolució de 300 píxels per polzada. En el nom de l’arxiu hi ha de constar el títol i un pseudònim.
Amb l’obra s’ha d’entregar també una còpia del DNI o NIE i una sol·licitud per participar, que es pot trobar a www.llucmajor.org o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Llucmajor (c/ de la Constitució, 1), de s’Arenal (c/ de Maria Antònia Salvà, 50) o de Badies (c/ d’Isaac Peral, 5B).
Els treballs es poden lliurar les Oficines d’Atenció al Ciutadà del terme de Llucmajor abans esmentades.
El període de presentació dels treballs és del 3 de setembre al 3 d’octubre de 2018.

5. Composició del jurat

Els treballs seran valorats per un jurat format pel regidor de Cultura, Festes i Fires, un fotògraf i dos artistes plàstics o dissenyadors locals.

6. Veredicte

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 15 d’octubre de 2018 (es Firó), que s’anunciarà amb prou antelació en el programa de Fires 2018.

7. Premis

S’estableixen tres premis:

Primer premi: 400 € i la utilització del disseny en la confecció de la campanya de comunicació i difusió dels actes de les Fires 2019. Aquesta quantitat estarà subjecta a les retencions corresponents de l’IRPF aplicable legalment.

Segon premi: dos passatges d’avió a qualsevol destinació nacional.

Tercer premi: Un lot de llibres de fotografies del prestigiós fotògraf llucmajorer Toni Catany.

8. Drets

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Llucmajor. El guanyador cedeix gratuïtament tots el drets d’explotació de l’obra, amb caràcter exclusiu, que la Llei de la propietat intel·lectual reconeix a l’autor, sense perjudici dels drets morals que li corresponen.
L’autor podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.
Totes les obres presentades s’exposaran del 22 d’octubre al 9 de novembre de 2018, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Per a més informació:
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Llucmajor
Claustre de Sant Bonaventura. Carrer de Fra Joan Garau, 2. Tel. 971 66 97 58. cultura@llucmajor.org.
Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web