41 projectes concursen per a la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany
El Govern compra de Sa Trinxa, el tercer immoble necessari per al centre
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears ha convocat aquest divendres el jurat que ha de valorar les 41 propostes de projectes acceptats d’un total de 43 -2 han estat excloses- per a l’adjudicació del concurs d’idees per a la rehabilitació de les cases dels fotògrafs Toni Catany i Tomàs Monserrat per a la construcció del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. L’adjudicació del projecte és una passa més per fer realitat com més aviat millor aquest centre artístic, després que la Fundació Toni Catany donàs la casa natal del fotògraf al Govern de les Illes Balears, i posteriorment el Consell de Mallorca també cedís l’habitatge confrontant, la casa de Monserrat.

Els vuit membres del jurat reunit, presidit per la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, i com a vicepresident, Francesc Miralles, vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, han començat a valorar les 41 propostes a concurs, el qual es resoldrà la setmana que ve. La resta de jurat el formen Jaume Tomàs Oliver, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Llucmajor, Santi Ribas i Óscar Canalis, de la Direcció General d’Arquitectura del Govern, Bernat Nadal i Guillem Tomàs, arquitectes designats per la Junta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Toni Garau, director de la Fundació Toni Catany, Toni Sansó, director general de Turisme, i Lluís Segura, secretar i del jurat i secretari de la Fundació Toni Catany.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la d’Hisenda i Administracions Públiques signen aquest dilluns que ve davant notari la compravenda de l’immoble ubicat al carrer del Convent, 33 de Llucmajor, conegut com Sa Trinxa, amb la finalitat que sigui el tercer edifici, entre les cases dels fotògrafs llucmajorers Toni Catany i Tomàs Monserrat, necessari per a la construcció de la futura seu del centre Internacional de Fotografia Toni Catany. El preu de l’adquisició és de 130.009 €, que es paguen amb els 4,3 milions d’euros que Fundatur va donar al Govern per impulsar el centre.

El 2 de novembre de 2017 va tenir entrada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques l’ofici de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a efecte d’iniciar l’expedient de compravenda de l’immoble, una casa corral de setanta-cinc metres quadrats, i el 22 de gener de 2018 es va signar la Resolució d’inici de l’expedient.

Aquesta nova adquisició era necessària per construir el futur centre artístic, agrupant la casa natal de Catany i que va donar la Fundació Toni Catany al Govern de les Illes Balears, i l’habitatge confrontant de Tomàs Monserrat, cedida gratuïtament per part del Consell de Mallorca.

L'adquisició d'aquest tercer habitatge és amb caràcter de béns patrimonials, de domini públic, adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
(INFORMACIÓ I IMATGE: CAIB)
Bookmark and Share
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web